Gewoon anders

Zijn verschillen lastig of interessant?

Drie mannen waren op weg naar een reünie van hun school. Ze haalden herinneringen aan hun leraren op. ‘Mijn favoriete leraar’, zei de eerste, ‘was een man die mij aanspoorde niet zo dogmatisch te leven, maar wat meer naar mijn gevoel te luisteren.’ ‘En mijn favoriete leraar was degene die mij aanraadde juist niet al te veel op mijn gevoelens af te gaan’, zei de tweede.

De derde zei: ‘Ik ben het meeste geholpen door de leraar die zwijgend met mij lange wandelingen maakte…’

Toen ze bij de school kwamen, werden ze gezamenlijk bij hun favoriete leraar binnengelaten. De leraar bleek één en dezelfde persoon te zijn…

Uitgaan van verschillen met Human Dynamics als basis:

Human Dynamics is een theorie over fundamentele verschillen tussen mensen. In “Samen leven, samen werken” beschrijven de grondleggers Sandra Seagal en David Horne interne processen en patronen die ten grondslag liggen aan menselijk gedrag.

De theorie gaat ervan uit dat ieder mens drie universele principes heeft: het mentale (verstand, denkend), het emotionele (gevoel, relationeel) en het fysieke principe (handelen, praktisch). Iedereen heeft alle drie de principes in zich, maar in verschillende combinatievormen. Verschillen tussen mensen ontstaan door de wijze waarop de principes interacteren. Er is altijd één van deze principes die bij iemand de hoofdrol speelt. Op basis van heel veel onderzoek zijn er zes (persoonlijkheids)dynamieken beschreven. Een dynamiek bepaalt mede hoe je functioneert: hoe je de omgeving waarneemt en hoe je daarop reageert. Ook zaken als hoe je communiceert, samenwerkt, tot leren komt, een probleem aanpakt, hoe je omgaat met conflicten, hoe je contact maakt levert veel herkenning op bij mensen met eenzelfde dynamiek.

Human Dynamics laat zien dat er grote verschillen waar te nemen zijn en helpt deze verschillen te begrijpen en te overbruggen. Tegelijkertijd leren we de kwaliteiten van de verschillende dynamieken waarderen en zien we hoe aanvullend ze zijn op elkaar. Ook heeft iedereen binnen zijn eigen dynamiek veel mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

Rond het jaar 2000 maakte ik kennis met Human Dynamics en ik kan zeggen dat het mij veel gebracht heeft in mijn werk. Inmiddels zit het al geruime tijd in mijn “gereedschapskoffer” en gebruik ik het nog steeds heel regelmatig in diverse situaties… Bijvoorbeeld:

 • bij de voorbereiding van een training: door aandacht te hebben voor zowel het mentale, emotionele als fysieke principe
 • in observaties in de klas: gericht op de interactie van de leerkracht met de groep en/of individuele kinderen
 • in coachingsgesprekken om de ander te begrijpen, hierop aan te sluiten en samen inzichten te creëren
 • bij het begeleiden van teams die vastlopen in de samenwerking
 • bij het bepalen van onderwijsbehoeften binnen handelingsgericht werken
 • bij een moeizame communicatie het over een andere boeg gooien…

Heb je belangstelling om te onderzoeken of het gedachtegoed van Human Dynamics iets kan betekenen voor jouw/jullie samenwerking en/of onderwijs? Neem dan contact op: dan bespreken we jullie wensen en mijn mogelijkheden.

 • Je kunt denken aan een eerste oriëntatie in de vorm van de workshop Zijn verschillen lastig of interessant?
 • Of een aantal bijeenkomsten gericht op het kijken naar kinderen en bepalen van hun onderwijsbehoeften…
 • Of een aantal bijeenkomsten gericht op een passend onderwijsaanbod op basis van de drie principes en de hierbij behorende verschillende voorkeuren om te leren…
 • Of met behulp van een tweedaagse met je team meer begrip voor elkaar creëren door te ervaren hoe verschillend basisbehoeften en communicatievoorkeuren zijn…

Ook sluit ik graag aan op jullie eigen vragen, dus samen iets nieuws ontwerpen wordt vast ook interessant!

Meer weten:

 • Boek: Human Dynamics: Samen leven, samen werken van Sandra Seagal en David Horne
  De grondleggers van Human Dynamics beschrijven in dit boek achtergronden en praktijk van het Human Dynamics-programma.
 • Boek: De leerkracht centraal, iedere docent kijkt anders van Truus van Putten
  Dit is het eerste boek voor leerkrachten/docenten uit de serie ‘Werken met verschillen in de onderwijspraktijk’ Het geeft een Human Dynamics kader en voorbeelden voor het omgaan met verschillen in de klas

 • Boek: Het kind centraal, leren van de kinderen uit je groep van Astrid Lindenburg, Truus van Putten en Corrine Bleecke
  Het tweede boek voor leerkrachten/docenten uit de serie ‘Werken met verschillen in de onderwijspraktijk’.
 • Placemat bij het Kind centraal
 • Artikel: Kijken naar kinderen en begrijpen wat je ziet
 • Artikel: Managing in five different ways

   

 

 

Het Kind Centraal gaat over zes grote verschillen in onderwijsbehoeften tussen kinderen en biedt praktische ondersteuning voor leerkrachten en scholen bij de invoering van Passend Onderwijs. Het boek maakt een combinatie mogelijk tussen Adaptief Onderwijs, Handelingsgericht Werken en de verschillen zoals Human Dynamics die onderscheidt.
Wil je het boek nog bestellen voor €25,- (excl. verzendkosten)
Stuur dan een mail co@co-creaties.nu.