Samen leren samenwerken

Samen leren samenwerken

Samen met Suzan Valstar heb ik de TIBtool ‘Samen leren samenwerken’ geschreven. Samenwerken aan een boek over samenwerken is een bijzonder proces, waarin je meteen kritisch kijkt naar hoe je het zelf doet.

Door ons eigen proces is onze belangstelling voor samenwerkend leren (SWL) opnieuw gewekt. Wij hebben ons bijvoorbeeld afgevraagd hoe het komt dat samenwerkend leren nog geen structurele plek heeft in het onderwijs? Wij realiseerden ons dat naast de inhoud ook de proceskant bij samenwerking erg belangrijk is. Denk hierbij aan het hebben van vertrouwen in elkaar, het erkennen van verschillende kwaliteiten en hierover in gesprek kunnen gaan. Ook als team valt er op het gebied van samenwerkend leren vaak nog wat te leren…

Zelf zijn wij enthousiast, omdat we steeds opnieuw ervaren dat samenwerkend leren bij leerlingen en leerkrachten zoveel meer plezier in leren oplevert. Wat vervolgens weer positief doorwerkt op de sfeer in de groep en op de resultaten.

Wij vinden het daarom belangrijk om een bijdrage te leveren aan het realiseren van SWL in veel meer scholen dan nu het geval is. Samenwerken is ons inziens nu al een niet weg te denken vaardigheid en zal zeker in de toekomst een nog belangrijker rol spelen.

Ideeën om samenwerkend leren vorm te geven:

Benut onze TIBtool  😉
Hierin geven wij het belang aan om eerst wat eenvoudige werkvormen uit te proberen en vanuit deze ervaringen te onderzoeken hoe SWL past bij jullie visie en werkwijze in de school. Daarnaast geven we met behulp van praktijkvoorbeelden, diverse werkvormen en handige tools aan hoe je als team aan de slag kunt gaan met dit onderwerp.

Ook zoomen we in op het samenwerkend leren bij kleuters, groepsvormende activiteiten en sociale vaardigheden die nodig zijn om te kunnen samenwerken. Wat een interessante bijkomstigheid is dat doordat je aandacht besteed aan sociale vaardigheden, heeft het SWL ook vaak gunstige effecten op de werksfeer in de groep.

Mochten jullie interesse hebben en belangstelling hebben om bij deze ontwikkeling begeleid te worden, bekijk hieronder de folder voor onze ideeën over begeleiding. Ook jullie eigen vragen op dit gebied zijn natuurlijk interessant. Je kunt altijd contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.


 

Meer weten?

Lees mijn Artikel gepubliceerd in Tijdschrift IB (Nummer 3 – 2016)

Bergh, L. v., & Ros, A. (2015). Begeleiden van actief leren. Bussum: uitgeverij coutinho.
Bijleveld, B.(2012). De gouden weken, Groepsvorming & Ouderbetrokkenheid. Drachten: Eduforce educatieve uitgeverij.

Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2013). Actief leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2013). Samenwerkend leren, praktijkboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Förrer, M., Kenter, B., & Veenman, S. (2000). Coöperatief leren in het basisonderwijs. Amersfoort: CPS.

jufjo.nl – Didactische Structuren Coöperatief Leren (Powerpoint)

jufinger.nl – voorbeelden van rollenkaartjes

jufjessy.nl – werkvormen te gebruiken bij kleuters

wil je nog meer…?

Google dan op samenwerkend leren en/of  coöperatief leren en kijk ook op Pinterest en leraar 24, pas wel op dat je niet overspoeld raakt.