Samen sterker

Opdrachtgever

Hogeschool Rotterdam,
mevrouw E. de Bock en mevrouw M. van Harn

Situatie

Binnen de Hogeschool Rotterdam is de vraag gesteld om met een docententeam toe te werken naar een resultaatverantwoordelijk team en de kwaliteit van de leerprocessen te optimaliseren.

In gesprekken met de onderwijsmanagers en na raadpleging van het betreffende docententeam is bepaald aan welke onderwerpen we aandacht besteden.

Onderwerpen eerste periode

 • Uitgaan van verschillen en wat verschillen betekenen in de samenwerking
 • Gemeenschappelijke waarden in het team
 • In welke fase van teamontwikkeling bevindt het team zich en welke interventies zijn nodig richting resultaatverantwoordelijk team
 • Inventariseren van aanwezige kwaliteiten en leervragen van de verschillende docenten

Werkwijze

Met het hele team richten we ons op de verschillende aspecten die nodig zijn in teamontwikkeling. Tegelijkertijd richten we ons op het verstevigen en borgen van een gezamenlijke kwaliteit van werken.

Per bijeenkomst gaan we na of het voldoende op maat is en passend bij de ontwikkelingen binnen de Hogeschool en het ontwikkeltempo van het team.
Tijdens de bijeenkomsten leggen we verbindingen met de huidige praktijk van het docententeam, welke prioriteiten er zijn en de effecten van het huidige onderwijs.

Activiteiten

In  de eerste periode vinden o.a. de volgende activiteiten plaats:

 • gesprekken met de leidinggevenden,
 • vier gezamenlijke studiemiddagen met het team
 • begeleide intervisie met groepjes docenten,
 • lesbezoeken en nagesprekken op verzoek bij individuele docenten,
 • formuleren van aanbevelingen,
 • evaluatie om evt. vervolg te bepalen.

Terugblik

De eerste periode ligt achter ons en er zijn ondanks dat er in het hele jaar maar vier studiemiddagen gepland waren mooie resultaten geboekt. Hier en daar zijn er andere keuzes gemaakt, wanneer dat passender was voor het team.

De kennismaking met de drie principes van Human Dynamics heeft ervoor gezorgd dat er meer onderling begrip is voor elkaar. Het zorgen voor meer onderlinge balans in het mentale, emotionele en fysieke principe in het team heeft een belangrijke bijdrage aan een positieve teamontwikkeling gegeven.

Vooruitblik

We geven vervolg aan dit traject: er zijn nieuwe doelen bepaald die we met zelfstandige leerteams gaan realiseren. De eerste intervisiegroep gaat straks zelfstandig verder en er wordt een nieuwe intervisiegroep opgestart.


Wat het team vanuit mijn perspectief heeft bereikt:

 • bewust wording van kracht van samenwerken.
 • intentie om als team naar buiten op te treden.
 • Minder gespannen sfeer tussen elkaar, ruimte voor acceptatie
 • Meer energie en plezier.
 • Ik merk dat ik echt heel trots ben op mijn collega`s.

Ik zie niet zoveel mensen klagen of ik heb er geen last van door mij er niet mee te verbinden.  op deze weg doorgaan……..

Maaike