Woordenschat

Een gezamenlijke aanpak met woordenschat

Bij veel leerkrachten is al kennis aanwezig over woordenschatonderwijs, steeds meer wordt het belang van woordenschatonderwijs onderkend, maar veelal is er nog geen structurele plek ingeruimd voor woordenschatonderwijs en hebben scholen nog geen gezamenlijke aanpak gerealiseerd.

Voorgestelde werkwijze

Deze werkwijze is gebaseerd op een teamtraining voor een schoolteam dat een gezamenlijke aanpak woordenschatonderwijs wilde realiseren.
Met als zichtbaar resultaat in alle groepen:

 • Een rijke leeromgeving, gericht op woordenschatontwikkeling
 • Leerkrachten hebben veranderingen aangebracht in de wijze van instructie en interactie
 • Leerkrachten hebben nieuwe activiteiten en routines ontwikkeld
 • Er zijn aanpassingen gedaan in gebruik van methoden en programma’s.

Om dat te realiseren, gingen we aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • Een goede woordenschatdidactiek;
 • Het werken met grafische modellen, woordenschatroutines en samenwerkingsactiviteiten waarmee kinderen woorden inoefenen.
 • Het vormgeven van een krachtige leeromgeving.
 • Inzicht in een goede implementatie binnen de school.

Met aandacht voor het delen en vergroten van kennis en tegelijkertijd het vertalen van deze kennis naar het dagelijkse handelen van alle leerkrachten in de school.

Van leerkrachten vraagt dit een investering, zowel “oefentijd” als een goede attitude voordat je goed woordenschatonderwijs kunt realiseren in de praktijk.
Het is daarom belangrijk om regelmatig reflectiemomenten in te bouwen met behulp van groepsbezoeken en gesprekken. De school bepaalt zelf of hier een rol voor de leescoach is weggelegd of dat de intern begeleiders of bouwcoördinatoren dit onderwerp onderdeel maken van hun coaching en begeleiding op de werkvloer.

Wat vraagt deze werkwijze van de school?

 • Aanschaffen van het boek “op woordenjacht”
 • Minimaal vier teammiddagen over woordenschat gedurende het schooljaar
 • Alle leerkrachten actief aan de slag in de eigen praktijk
 • Groepsbezoeken door een leescoach, interne begeleider of bouwcoördinator samen 
met de begeleider.

 

Wat zeiden de leerkrachten?

 • …Het was leuk dat we het met het hele team tegelijk deden, hierdoor konden we allerlei werkvormen met elkaar uitwisselen…
 • …Eindelijk is de viertakt voor mij gaan leven, ik kan nu echt zeggen dat de vier stappen: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren een plek hebben in mijn onderwijs…
 • …. Wat een leuk en praktisch boek is “op woordenjacht”, ik pak het regelmatig om ideeën op te doen…
 • 
… ik heb naar aanleiding van dit traject een woordenschathoek in de klas ingericht…

Tot slot

Dit traject maak ik graag op maat voor jullie. Wanneer deze beschrijving je interesse heeft gewekt, neem even contact op zodat we een afspraak kunnen maken om te kijken of ik iets voor jullie kan betekenen.


Gebruikte bronnen

Onder anderen:

Zie ook: