Samen creërend

Diversiteit is een gegeven, om tot goede resultaten te komen is het belangrijk het denken, waarnemen en handelen te verbinden. Als we tot een co-creatie komen, denken we in termen van en/en in plaats van of/of.

Co-creëren betekent dus samen op zoek gaan naar maximale mogelijkheden om je gezamenlijke doelen te bereiken. We onderzoeken hoe de kwaliteiten en tegenstellingen in behoeften en waarden het best benut kunnen worden. Verschillen hoeven niet te worden weggepoetst. Zij zijn een logisch onderdeel van het samenwerken en samen leven.

Co-creëren betekent dus samen op zoek gaan naar maximale mogelijkheden om je gezamenlijke doelen te bereiken. We onderzoeken hoe de kwaliteiten en tegenstellingen in behoeften en waarden het best benut kunnen worden. Verschillen hoeven niet te worden weggepoetst. Zij zijn een logisch onderdeel van het samenwerken en samen leven.

In het begeleiden van teams staat voor mij vooral de volgende vraag centraal: Hoe gaan we in dit team om met de aanwezige verschillen, zorgen we voor een prettige samenwerking en goede (team)resultaten?

Hierbij vind ik het belangrijk om ervoor te zorgen dat je in de samenwerking gewoon mens mag zijn, met de daarbij behorende twijfels, meningen en gevoelens. Het is de uitdaging om het potentieel van de ander/groep te benutten door aanwezige talenten en verschillende perspectieven te betrekken.

Om beweging te krijgen is het goed om te weten dat er sprake is van een besproken wereld (denken en communiceren) en een gedragswereld (handelen)

Nog vaak denken we dat mensen door een rationeel en logisch verhaal spontaan in beweging komen. Maar we zien ook vaak dat dit niet het geval is. Ook hierbij speelt diversiteit een rol. Mensen doorlopen verschillende processen om ander gedrag te laten zien.

Wanneer we kunnen aansluiten op deze processen, doorbreken we vaste patronen en worden er nieuwe dingen uitgeprobeerd. Door nieuwe dingen daadwerkelijk te doen en te ervaren, worden ze vertrouwd…

Een pond veren vliegt niet als er geen vogel in zit.
Bert Schierbeek