Waarom de naam Co-creaties?

Toen ik besloten had een eigen bedrijf te starten, was een van mijn eerste stappen het vinden van een goede naam. Al pratend kwamen we tijdens een gezellig etentje op het woord co-creatie. Ik was meteen enthousiast. Ik vond het een woord dat bij mij past gezien mijn naam en mijn manier van werken. Ik zie mijn werk vooral als een proces waarin je samen ontwikkelt. Toen ik vervolgens de betekenis ging opzoeken vond ik in Wikipedia de volgende tekst:

Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creaties zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Aan deze voorwaarden is het best voldaan in een gestructureerd maar creatief proces onder begeleiding van een procescoach/begeleider. Integriteit van deelnemers is vereist. Co-creatie wordt geacht goed bruikbaar te zijn voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen.

Uitgemaakte zaak dus… geen speld meer tussen te krijgen, ik had een passende naam waaronder ik mijn werkzaamheden kon voortzetten.