Komt hier onze nieuwe Co-creatie?

Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur…

Wiliam Buttler Yeats


Aan de diversiteit van het portfolio is te zien dat er veel verschillende co-creaties mogelijk zijn. Het is bedoeld om te inspireren en een indruk te  krijgen hoe ik mijn werk aanpak.

Dit heeft vooral te maken met mijn visie op leren en ontwikkelen. Het gaat naar mijn idee niet alleen om kennisoverdracht of specifieke oefening van vaardigheden maar veel meer om het creëren van een context waarin we samen nadenken en in dialoog gaan…

Ik begeleid veranderingsprocessen waarbij ik niet met pasklare antwoorden kom. Wel heb ik genoeg ideeën en inhouden die samen met reeds aanwezige kennis en vaardigheden tot een mooi geheel gesmeed kunnen worden.

Ik creëer graag samen met jullie een passend aanbod in de context van jullie praktijk.