Leergang leiderschap

Opdrachtgever

Primo Schiedam,
de heer P. Jonkers

Situatie

Binnen de Primo Academie is de vraag ontstaan om voor een groep jonge leerkrachten een leergang leiderschap te ontwerpen. Het gaat om een groep leerkrachten met ambitie richting schoolleiderschap in de toekomst. Om hen te scholen en te onderzoeken of het vak schoolleider passend voor hen is, richten we deze leergang in.

Uitgangspunt bij de start van de leergang

De leergang is gebaseerd op de vijf basiscompetenties van effectief leiderschap (gebaseerd op de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs):

 • visie-gestuurd werken
 • in relatie staan tot de omgeving
 • vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid
 • hanteren van strategieën t.b.v. samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus
 • hogere orde denken

Verschillende aspecten van deze basiscompetenties worden inhoudelijk verkend en de deelnemers onderzoeken middels opdrachten (individueel en samen) hoe zij zich verhouden tot deze competenties.

Door het doen van onderzoeksopdrachten worden belangrijke vaardigheden voor het vak schoolleider geoefend. Denk hierbij aan het belang van het onderzoeken zelf, maar ook aan gesprekstechnieken en samenwerkingsvaardigheden.
De leergang wordt gaandeweg nader vormgegeven in dialoog met de groep, waarbij wel vast staat dat de vijf basiscompetenties centraal blijven staan.

De leergang bestaat uit zes studiemiddagen en drie intervisiemomenten. Er wordt afgesloten met (product- en procesgerichte) presentaties door de deelnemers aan een groep van directeuren. Naar aanleiding van deze presentaties vindt er een evaluatiegesprek plaats met Inge en of Peter aan de hand van het portfolio van de deelnemer. In dit gesprek staat de persoonlijke ontwikkeling centraal en wordt bepaald hoe vervolg voor de deelnemer er uit kan zien. Ook tussentijds kunnen deelnemers Corrine raadplegen voor een reflectiegesprek op hun ontwikkeling.

Wat u mag verwachten

 • Er wordt inhoudelijke aandacht besteed aan het thema leiderschap, gerelateerd aan de vijf competenties.
 • Tijdens de bijeenkomsten gaan de deelnemers actief aan de slag met het trainen van vaardigheden en verdiepen van inhoudelijke onderwerpen.
 • Aangereikte inhouden worden middels onderzoeksopdrachten, individueel en samen buiten de bijeenkomsten door de deelnemers nader verkend.
 • Er wordt aandacht besteed aan het reflecteren op jezelf en je competenties als leider (o.a. m.b.v 360 graden feedback)
 • Er wordt aandacht besteed aan het bijhouden van ontwikkelingen binnen het vakgebied.

In ieder geval wordt er aandacht besteed aan de boeken:

 • Professioneel Kapitaal van Andy Hargreaves en Michael Fullan
 • Ont-moeten, boeiend onderwijs in een lerende school van Jan Jutten
 • De 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey
 • nader aan te vullen op initiatief van betrokkenen
 • De leergang wordt samen met u en de deelnemers vormgegeven, wanneer nodig wordt de werkwijze aangepast.

Werkwijze:

Er vinden negen bijeenkomsten plaats op de eerste woensdagmiddagen van de maand. Zes studiemiddagen afgewisseld met drie intervisiebijeenkomsten.

Naast deze bijeenkomsten hebben de deelnemers op de eigen school een praktijkopdracht waarbij ze een leidinggevende rol hebben. De intervisiemomenten worden ingericht rondom deze praktijkopdrachten.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een digitaal portfolio bijhouden. Tevens wordt vanuit Primo een digitale omgeving gecreëerd voor de groep als geheel. Deze is bedoeld voor het delen van kennis, wetenswaardigheden en “good practises”. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij hier structureel een bijdrage aan leveren.